Projectcommunicatie

Onder projectcommunicatie valt bijvoorbeeld: vormgeven strategisch communicatieplan; mede-uitvoeren van dat plan en/of het coördineren van de uitvoering; woordvoering; journalistiek schrijven. Omdat communicatie het beleid ondersteunt, werk ik vaak en graag samen met beleidsadviseurs en project- en programmaleiders.

Helicopterview zorg

Kennismiddagen organiseert bijeenkomsten voor secretaresses bestuur en management in de zorg.  Daar kunnen zij kennis, inzicht en vaardigheden opdoen, samen met vakgenoten. Vanaf september 2020 verzorg ik voor Kennismiddagen het dagdeel ‘Helicopterview zorg‘. (2020 – )

Zelfzorginnovaties

Binnen Uzelf lever ik een stevige bijdrage aan de projectcommunicatie. Ik werk samen binnen het Uzelf team en met de communicatiecollega’s bij alle partnerorganisaties. Het programma Uzelf bestaat om kansrijke zelfzorginnovaties te helpen ontwikkelen in de regio Utrecht. Doel is dat de Utrechter met deze uitvindingen meer regie kan pakken op de eigen gezondheid. (2016 – 2019)

Antibioticabeleid

Communicatie helpen opzetten rondom het antibioticabeleid binnen het UMC Utrecht. Naast dit inhoudelijke project leverde ik bijdragen binnen interne communicatie (‘Connecting U’) en duurzaamheid (zonne-energie inzetten binnen het Utrecht Science Parc). (2016)

Consumenten eHealth

Voor de toenmalige Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ nu RV&S) werd mij gevraagd publicatieplannen op te stellen en uit te voeren. De projectcommunicatie betrof publiciteit rond de adviezen: Doorwerken en gezondheid en Consumenten-eHealth (april 2015).

Week van de teek

Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) was een onderdeel van mijn opdracht de coördinatie van projectcommunicatie over de Week van de teek (april 2014).

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor communicatie binnen programma’s en projecten:

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

UMC Utrecht

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Landelijke Huisartsen Vereniging

Uzelf

RIVM

Promedico

Kennismiddagen Zorg

© 2024, NiCCommunicatie
Fotografie © Dorien Hein